Fra og med 9. mars 2020 er det i region Øst-Viken innkommet varsler om permitteringer, innskrenkning av arbeidstid eller nedbemanning fra 211 bedrifter. Det er viktig å understreke at dette kun gjelder bedrifter med 10 personer eller mer.

Totalt gjelder det varsler for 7821 ansatte. Dette utgjør 2.2 % av arbeidsstyrken totalt i regionen.

Les hele pressemeldingen fra NAV Øst-Viken her (pdf)