Det er en solid nedgang i antallet helt ledige, men en stor økning i antallet delvis ledige. Flertallet av de delvis ledige er permitterte som har fått redusert arbeidstid. Beregninger viser at om lag 3 av 5 av de helt ledige har status som permitterte, mens det samme gjelder om lag 3 av 4 av de delvis ledige.

I landet totalt er det nå registrert 421 000 arbeidssøkere, noe som utgjør 15 prosent av arbeidsstyrken. 269 000 av disse er helt ledige, som utgjør 9,6 prosent av arbeidsstyrken.  

-  Selv om vi ser en økning i antall arbeidssøkere, har antallet helt ledige gått ned med nesten 4 000 personer i Øst-Viken den siste måneden. Det tyder på at samfunnet gradvis åpner opp og at vi forhåpentlig ser en ytterligere nedgang i ledigheten de kommende ukene, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Les hele pressemeldingen her (pfd) Hovedtall om arbeidsmarkedet (pdf)

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal, mobil 976 34 580.