- Flere av de som nå blir permittert eller blir ledige, kan ha kvalifikasjoner som er etterspurt i helsevesenet eller andre kritiske samfunnssektorer. Jeg vil oppfordre både arbeidsgivere, arbeidsledige og permitterte til å bruke nav.no og arbeidsplassen.no for å registrere seg og legge inn CVen sin, sier direktør i NAV Øst-Viken, Steinar Hansen.

Størst økning i Lillestrøm, Ullensaker og Fredrikstad

I antall personer er økningen størst i Lillestrøm. Her er 2 784 flere ledige. I Fredrikstad og Ullensaker er økningen på henholdsvis 1 957 personer og 1 587. 

I Ullensaker er nå 16,3 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledige, og er den kommunen i regionen med høyest ledighet.

Les hele pressemeldingen fra NAV Øst-Viken her (pdf)

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pdf)

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal  Tlf: 976 345 80