Ledighetstoppen ble nådd ved utgangen av mars i år. Øst-Viken hadde nesten 60 000 arbeidssøkere, som utgjorde en andel på 15,2 prosent. Nesten 43 000 av disse var helt ledige, en andel på 11,2 prosent.

- Det gleder meg å se at den positive utviklingen fortsetter. Vi ser stadig færre ledige, samtidig som det blir lyst ut flere nye stillinger, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Færre helt ledige

I september var 17 284 personer helt ledige i Øst-Viken, noe som utgjør 4,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er 2 159 færre sammenlignet med forrige måned. Det er også litt færre delvis ledige. 11 778 personer er delvis ledige, noe som utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken. 

På landsbasis er det nå registrert 197 915 arbeidssøkere, en andel på 6,9 prosent av arbeidsstyrken. 105 289 av disse er helt ledige, en andel på 3,7 prosent.

Hver tredje arbeidssøker er permittert - Ullensaker har flest

Antallet permitterte i Øst-Viken, både delvis og helt ledige, er nå 9 176. Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken, noe som betyr at litt over 30 prosent av arbeidssøkerne i regionen er permitterte. I regionen reflekteres dette innen yrkesgruppen reiseliv og transport, hvor nesten 2 000 er permitterte av totalt 4 470 arbeidssøkere, med kun 148 utlyste stillinger i samme yrkesgruppe. Hardest rammet er Ullensaker med 1 431 permitterte.

Les hele pressemeldingen (pdf)

Nøkkeltall for Øst-Viken - infografikk (pdf)

Hovedtall om arbeidsmakedet (pdf) 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Kine Helene Heide Larsen Telefon: 920 87 221