Ledighetstoppen ble nådd ved utgangen av mars, da Øst-Viken hadde nesten 60 000 arbeidssøkere, en andel på 15,5 prosent. Nesten 43 000 av disse var helt ledige, som utgjorde en andel på 11,3 prosent.

Færre helt ledige

I august var 19 443 personer helt ledige, noe som utgjør 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er 2 758 færre, sammenlignet med forrige måned. Samtidig er det litt flere delvis ledige. 12 240 personer er delvis ledige, noe som utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken. 

I landet totalt er det nå registrert 216 400 arbeidssøkere, en andel på 7,6 prosent av arbeidsstyrken. 122 200 av disse er helt ledige, som er en andel på 4,3 prosent.

Dette er de mest etterspurte yrkene

Korona-viruset førte til at mange stillinger forsvant fra stillingsmarkedet. Bare fra februar til mars gikk antall stillingsutlysninger på NAVs portal arbeidsplassen.no ned fra rundt 40 000 til under halvparten. 

Det er likevel utlyst 100 000 stillinger totalt på portalen fra 15. mars til utgangen av juli.  

- I vår region er sykepleier, butikkmedarbeider og førskolelærer de tre yrkene som har vært mest utlyst på stillingsportalen i korona-perioden, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken. 

Helsefagarbeidere og lagermedarbeidere, tømrere og snekkere er også hyppig utlyst. 

– Rundt én av fire utlysninger har de siste månedene vært innen helse- og omsorgssektoren, sier Hansen. 

Men Hansen presiserer:

- Det er mange som konkurrerer om jobbene. Flest ledige var det innen butikk- og salgsarbeid, reiseliv og transport, samt innen serviceyrkene.

Les hele pressemeldingen her (pdf)

De mest etterspurte yrkene - grafikk (jpg)

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pdf)

arbeidsmarkedet august.png

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal  mobil 976 34 580