Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken, er klar på at den helt spesielle situasjonen gjør at det fremover blir en sterk økning i antall mennesker som trenger bistand fra NAV.

 - NAV har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker. Vi gjør alt vi kan for at folk får pengene sine. Det er vår aller viktigste oppgave i denne krisesituasjonen. Min oppfordring er å følge med på nav.no, som er den beste kilden til oppdatert informasjon fremover. 

Les hele pressemeldingen fra NAV Øst-Viken (pdf)

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal  telefon: 976 34 580.