Sykefraværet i landet var på 6,1 prosent, en økning på 11,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, da tallet var 5,5 prosent.

- Mye av økningen skyldes korona-epidemien, ettersom en stor del av sykefraværet grunnet luftveisdiagnoser i mars skyldes covid-19, sier Arne Hæhre, avdelingsdirektør i NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken.  

Les hele pressemeldingen (PDF)

Faktaark sykefravær Øst-Viken (PDF)

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal, mobil 976 34 580.