Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er nå på 58 347 personer. Det utgjør 15,5 prosent av arbeidsstyrken.

- Utviklingen på arbeidsmarkedet de siste tre ukene er dramatisk og uten sidestykke. Vi har i Øst-Viken gått fra 10 000 registrerte helt ledige 10. mars til nesten 43 000 helt ledige i dag. Kontrasten er enorm. Hovedårsaken er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av korona-viruset, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Les hele pressemeldingen her (pdf)

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pdf)

Tall for hele landet finner du her

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal, mobil 976 34 580,