- Det er positivt at sykefraværet har gått ned i både Akershus og Østfold. Noe av årsaken ligger i at sesonginfluensaen i 1. kvartal i år var av middels omfang, og førte til en kraftig reduksjon i antall tapte dagsverk og sykefraværstilfeller knyttet til luftveislidelser, sier Lise Westly, fungerende direktør i NAV Øst-Viken.

Samtidig understreker direktøren at vi har en stor og viktig jobb å gjøre for å fortsette nedgangen i sykefraværet.

- Dette må gjøres både ved å fokusere på forebygging og tettere oppfølging av de sykmeldte, sier Westly.

På landsbasis er fraværet redusert med 1,4 prosent til 5,3 prosent. Nordland har landets høyeste sykefravær med 6,4 prosent, og Oslo har det laveste med 4,5 prosent i 1. kvartal 2019.

Kvinner har høyest sykefravær

I Akershus er sykefraværet blant kvinner 7 prosent i 1. kvartal 2019, en nedgang på 0,7 prosent fra samme kvartal 2018. Nedgangen er størst i aldersgruppen 16-19 år (-10,2%). Sykefraværet for menn har gått ned med 2,3 prosent og er nå på 3,9 prosent. Blant menn var nedgangen størst i aldersgruppen 55-59 år (-6,8%).

Blant Østfold-kvinnene er sykefraværet 8 prosent, en oppgang på 1 prosent fra samme kvartal 2018. Økningen var størst for kvinner i aldersgruppen 16-19 år (32,6%). Sykefraværet for menn har gått ned med 5,3 prosent og er nå på 4,8 prosent. Blant menn var nedgangen størst i aldersgruppen 16-19 år (-18,2%).

Muskel- og skjelettlidelser viktigste årsak

Muskel-/skjelettlidelser er den største årsaken til sykefraværet i Akershus, hvor 26,9 prosent av sykefraværstilfellene har sin årsak i slike diagnoser. Sykdommer i luftveiene utgjør 25,4 prosent, og psykiske lidelser utgjør 13,9 prosent av tilfellene.

Mønsteret er her det samme i Østfold. I 1. kvartal 2019 har 31,1 prosent av sykefraværstilfellene sin årsak i muskel- og skjelettlidelser. Sykdommer i luftveiene utgør 21,2 prosent og psykiske lidelser utgjør 14,5 prosent av tilfellene.

 

Sykefraværet i Akershus/kommuner i Øst-Viken med mer enn 20 000 innbyggere:

Kommune 1.kvartal 2019 i prosent Endring i prosent fra 1. kvartal 2018
 Skedsmo5,3-1,8
Lørenskog5,72,2
Ullensaker6,2-1,6
Ski5,7 1,3
Oppegård4,8-2,2
Eidsvoll6,6-3,9
Nittedal5,3-3,6
Nes6,9-4,1
Ås5,56,5

 

Sykefraværet i Østfold/kommuner i Øst-Viken med mer enn 10 000 innbyggere: 

Kommune 1.kvartal 2019 i prosent Endring i prosent fra 1. kvartal 2018
Fredrikstad6,1 -2,6
Sarpsborg6,5 -2,9
Moss5,7-4,7
Halden6,4 5,9
Rygge5,9 -5,4
Askim6,3 -5,6
Eidsberg5,8 -2,6

For mer informasjon, kontakt Sigmund Haugedal, fagansvarlig kommunikasjon i NAV Øst-Viken, mobil 976 34 580 eller på e-post: sigmund.haugedal@nav.no