NAV utbetalte 63 milliarder kroner til Øst-Viken i 2019