Ledigheten fortsetter å gå ned i Øst-Viken

35 620 personer er i juli registrert som arbeidssøkere i region Øst-Viken. Det utgjør 9,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er 5 091 færre enn i juni, da andelen var 10,8 prosent. Arbeidssøkere er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere

Liten økning i helt ledige

I juli var 22 201 personer helt ledige, noe som utgjør 5,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er 501 flere, sammenlignet med juni. Ledighetstoppen ble nådd i mars, da nesten 43 000 personer, en andel på 11,3 prosent, var helt uten arbeid i Øst-Viken.

Det er færre delvis ledige sammenlignet med i juni. 11 909 personer er delvis ledige, noe som utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en solid nedgang på 5 468 personer.

- Vi ser at noen av de som tidligere var delvis arbeidsledige, nå har gått over til å bli helt ledige. Derfor ser vi en liten økning i antallet helt ledige i juli, sammenlignet med juni, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

I landet totalt er det nå registrert 232 734 arbeidssøkere, noe som utgjør 8,1 prosent av arbeidsstyrken. 139 838 av disse er helt ledige, som er en andel på 4,9 prosent.

Les hele pressemeldingen her (pdf)

Hovedtall for Øst-Viken (pdf)

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Karen Longva – tlf: 99564771.