Laveste andel helt ledige i Øst-Viken siden koronapandemien startet