Kraftig nedgang i antall AAP-mottakere 

Ved utgangen av mars 2019 mottok 3,6 prosent av befolkningen i Øst-Viken arbeidsavklaringspenger (AAP). Det betyr at 16 625 personer mottok AAP, som er en nedgang på 2 868 personer sammenlignet med mars i fjor. Det er en reduksjon på 14,7 prosent.

– Antall mottakere av AAP har det siste året gått mye ned som følge av regelverksendringene som ble innført 1. januar 2018. Reduksjonen i antall mottakere er i tråd med hensikten til regelverksendringene, men nedgangen er noe større enn forventet, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Regelverksendringene innebærer blant annet strengere krav både for å få innvilget ytelsen og for å få utvidet stønadsperioden (se fakta om AAP nederst).

Fortsatt høy tilgang på AAP, men avgangen er større

Til tross for nedgangen, blir det stadig flere nye mottakere av AAP. I mars ble 679 personer mottakere av AAP. Samtidig er avgangen er større. I mars var det 767 personer som ikke lenger mottok AAP.

40,8 prosent av befolkningen i Øst-Viken, som utgjør 6 783 personer, har vært AAP-mottakere i mer enn to år, og det er forventet at antallet vil øke fremover.

- Vi har et gunstig arbeidsmarked og jeg vil oppfordre arbeidsgivere til å gi folk som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet en sjanse. NAV kan tilby veiledning, økonomisk støtte og hjelp til å finne de riktige kandidatene. Vi står sammen med arbeidsgiverne og personer med nedsatt arbeidsevne om inkluderingsdugnaden, sier Hansen.

Færrest mottakere i Akershus

Nesten alle kommunene i Øst-Viken hadde reduksjon i antallet AAP-mottakere sammenlignet med mars i fjor. Sørum var eneste kommune med marginal økning.

Av de større kommunene i regionen var andelen AAP-mottakere 4,1 prosent i Halden, 3,5 prosent i Moss, 4,2 prosent i Sarpsborg, 3,7 prosent i Fredrikstad, 3,3 prosent i Ski, 3,5 prosent i Lørenskog, 3,1 prosent i Skedsmo og 3,3 prosent i Ullensaker.

Østfold er fylket i landet med størst reduksjon i antallet AAP-mottakere sammenlignet med i fjor. 1 832 færre personer mottar AAP i fylket, som er en reduksjon på nærmere 21 prosent.

Akershus har på sin side den laveste andelen AAP-mottakere av befolkningen. 3 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år mottok AAP i mars.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal – telefon: 976 345 80 eller e-post: sigmund.haugedal@nav.no