Koronapandemien vil ha stor påvirkning på arbeidsmarkedet fremover

Fakta