Uføreandelen har økt gradvis de siste ti årene og vokser raskere enn befolkningen i nevnte aldersgruppe. Det betyr at mer enn 1 av 10 personer i dag mottar uføretrygd i Øst-Viken. I noen kommuner er andelen nærmere 1 av 5.

– Andelen av befolkningen som mottar uføretrygd har aldri vært høyere. Andelen øker med alderen, og det er særlig mange kvinner i femtiårene som får uføretrygd, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Les hele pressemeldingen (word)

Hovedtall for Øst-Viken (pdf)

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal, mobil 976 34 580.