Totalt er andelen uføretrygdede i Øst-Viken på 10,8 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år, som er stabilt sammenlignet med 2018. Andelen uføretrygdede har imidlertid økt de siste årene.

- Når antall uføretrygdede fortsetter å øke i 2019, ser vi det i sammenheng med nedgangen i antall personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken. 

Mottakere av uføretrygd - grafisk fremstilling

Stor variasjon i uføreandelen i Østfold og Akershus

Hvis man sammenligner med 2018, har det vært en økning i andelen uføretrygdede i alle fylker, inkludert vår region Øst-Viken. I Østfold økte uføreandelen med 0,3 prosentpoeng, mens den i Akershus økte med 0,2 prosentpoeng.Østfold er det fylket i landet med høyest uføreandel, nærmere bestemt 14,8 prosent. I Akershus er andelen 7,3 prosent. Forskjellene mellom fylkene er noe som opptar NAV i Øst-Viken.

- Det er en sammenheng mellom det lokale arbeidsmarkedet og overgangen til uføretrygd. Et mer variert arbeidsmarked i hovedstadsregionen, sammen med en yngre befolkning, er sannsynligvis med på å trekke uføreandelen i Akershus ned. Lokale variasjoner i sykefravær og utdanningsnivå påvirker også uføreandelen, sier Hansen, som også er opptatt av at de geografiske forskjellene ikke kan forklares av demografiske forhold alene.

- Vi ser også at særlig andelen uføretrygdede i aldersgruppen 18-29 år er stor i Østfold. Dette synes jeg er spesielt urovekkende, da det er snakk om unge mennesker med et langt arbeidsliv foran seg. Det er så vidt jeg kjenner til ingen kunnskap som tilsier at personer i denne aldersgruppen skal være sykere og mer arbeidsufør i Østfold enn i andre fylker, sier Hansen.

Økning i alle kommuner

Alle kommunene i Øst-Viken hadde økning i antallet uføretrygdede sammenlignet med samme kvartal i fjor. Blant de største Østfold-kommunene var andelen uføretrygdede henholdsvis 15,8 prosent i Halden, 14,8 prosent i Moss, 15,4 prosent i Sarpsborg og 14,5 prosent i Fredrikstad. I Akershus var andelen uføretrygdede 7,9 prosent i Ski, 7,2 prosent i Lørenskog og 7,6 prosent i Skedsmo og Ullensaker.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal – telefon: 976 345 80 eller e-post: sigmund.haugedal@nav.no