Arbeidsledighetstall juli 2019, NAV Øst-Viken

I juli er det registrert 6 908 helt ledige i Akershus, 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang med 98 helt ledige fra juli i fjor, da ledigheten var på 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet er på 2,4 prosent ved utgangen av juli.

– Det er positivt at Akershus har færre ledige i juli i år sammenlignet med juli i 2018, sier fungerende direktør i NAV Øst-Viken, Lise Westly.

Arbeidsledigheten i Østfold øker

I juli er det registrert 4 606 helt ledige østfoldinger, 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 274 helt ledige fra juli i fjor, da ledigheten var på 3,0 prosent. – Østfold har hittil i 2019 hatt et høyere ledighetsnivå sammenlignet tilsvarende periode i fjor, noe som også var forventet i vår ledighetsprognose. Det er også vanlig at flere melder seg arbeidsledig i sommermånedene enn ellers i året, for eksempel etter avsluttet skole-, utdanning eller arbeidsoppdrag, sier fungerende direktør i NAV Øst-Viken, Lise Westly.

Ungdomsledigheten

Det er 1 566 helt ledige under 30 år i juli i Akershus, 2,3 prosent av arbeidsstyrken. 509 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak i juli. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 2 075 personer. Ungdomsledigheten økte med 125 personer fra juli 2018 til juli 2019, fordelt på 85 flere unge helt ledige og 40 flere unge arbeidssøkere på tiltak. Det er vanlig at flere unge melder seg arbeidsledige ved avsluttet utdanning og i skoleferier.

Det er 1 253 helt ledige under 30 år i juli i Østfold, 3,8 prosent av arbeidsstyrken, nesten uendret fra juli 2018. 245 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak i juli i år, en økning med 9 tiltaksdeltakere fra juli 2018. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 4,6 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 1 498 personer. Bruttoledigheten økte med 15 arbeidsledige (1 prosent), fra juli 2018 til 2019.

Ledigheten i de største kommunene

Blant Akershus kommuner med mer enn 25 000 innbyggere, er ledigheten i Ullensaker på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, Skedsmo og Ski henholdsvis på 2,3 prosent, Lørenskog og Oppegård henholdsvis på 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Blant Østfolds kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Askim på 3,6 prosent, Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Eidsberg på henholdsvis på 3,5 prosent i de fem kommunene og Rygge på 2,7 prosent.

Ledige stillinger

Det er lyst ut 3 607 nye ledige stillinger i Østfold og Akershus i juli. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 764 stillinger og butikk- og salgsarbeid med 439 ledige stillinger.

Brudd i statistikken fra og med november 2018

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken. Dette har medført et brudd i statistikken på registrert ledighet. Effekten av bruddet estimeres til å utgjøre 6 prosent flere helt ledige på landsbasis enn det hadde vært uten den nye registreringsløsningen. Les mer på nav.no/NAV og samfunn/Hovedtall om arbeidsmarkedet/Relatert informasjon/ om statistikken - Arbeidssøkere.

Se vedlagte statstikknotater under "relatert informasjon"

For mer informasjon kontakt Carina Nordén, seniorrådgiver i analyse og statistikk, e-post: carina.norden@nav.no  eller mobil: 924 720 90.

Fakta

Ny region: NAV Øst-Viken

Den nye NAV-regionen Øst-Viken ble etablert 1. januar 2019. Den består av Østfold og Akershus, med unntak av kommunene Asker og Bærum. Totalt 38 kommuner. Fra 2020 vil kommunereformen resultere i en reduksjon av antall NAV-kontorer fra 38 til 29 i vår region. Vi vil publisere separate tall for de to fylkene inntil videre, inkludert Asker og Bærum. De finner du i vedlagte statstikknotater.