Flere helt ledige i Akershus

I november det registrert 6 526 helt ledige i Akershus, 2 prosent av arbeidsstyrken. Det er 328 flere ledige sammenlignet med november 2018, da ledigheten var på 1,9 prosent. 1 492 personer deltar i arbeidsmarkedstiltak, 373 færre enn i fjor. Summen av de helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) er på 2,4 prosent og var 2,5 prosent i november i fjor.

– Arbeidsmarkedet i Akershus har vært godt i lang tid, men vi ser nå at tilgangen på ledige stillinger synker noe og at det er flere helt ledige, noe som kan være et tegn på et omslag i arbeidsmarkedet, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

3 prosent er arbeidsledige i Østfold

I Østfold er det registrert 4 277 helt ledige. Det utgjør 3 prosent av arbeidsstyrken, noe som er 280 flere helt ledige sammenlignet med november i fjor. 1 210 personer deltar i arbeidsmarkedstiltak, 7 flere enn i fjor.

– Ledigheten i Østfold har økt gjennom hele året, sier Hansen.

Summen av antall helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledige) er nå på 3,8 prosent av arbeidsstyrken, en økning med 6 prosent fra i fjor, da bruttoledigheten var på 3,6 prosent.

– Østfold har over tid hatt en relativt høy ledighet sammenlignet med andre fylker, og derfor er det viktig for østfoldinger å søke jobber også utenfor fylkets grenser, sier Hansen.

Færre unge ledige i Akershus og flere unge ledige i Østfold

Det er 1 544 helt ledige under 30 år i november i Akershus, 2,3 prosent av arbeidsstyrken. 495 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak i november, 160 færre enn tilsvarende måned i fjor.

I Østfold er nå 1 274 personer under 30 år helt ledige, noe som utgjør 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 41 helt ledige fra november 2018. 402 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak, hvilket er 44 færre enn i fjor.

Ledigheten i de største kommunene

Blant kommunene i Akershus med mer enn 25 000 innbyggere, er ledigheten i Ullensaker på 3,1 prosent, Skedsmo på 2,2 prosent, Ski og Lørenskog på 2,1 prosent og Oppegård på 1,8 prosent.

Blant Østfolds kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Sarpsborg på 3,4 prosent, Halden på 3,3 prosent, Fredrikstad og Moss på 3,2 prosent, Eidsberg på 3,1 prosent, Askim på 2,9 prosent og Rygge på 2,5 prosent.

Ledige stillinger

Det er lyst ut 4 130 nye ledige stillinger i Østfold og Akershus i november. Stillingstilgangen har økt i Østfold med 67 stillinger fra november i fjor til 1 091 totalt i november i 2019, mens stillingstilgangen har gått ned i Akershus med 241 stillinger til totalt, fra november 2018 til november 2019.

Flest ledige stillinger i Akershus og Østfold samlet er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 900 stillinger og butikk- og salgsarbeid og serviceyrker og annet arbeid med henholdsvis 407 ledige stillinger i hver yrkesgruppe.

Brudd i statistikken fra og med november 2018

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken. Dette har medført et brudd i statistikken på registrert ledighet. Effekten av bruddet estimeres til å utgjøre 6 prosent flere helt ledige på landsbasis enn det hadde vært uten den nye registreringsløsningen. Les mer på nav.no/NAV og samfunn/Hovedtall om arbeidsmarkedet/Relatert informasjon/ om statistikken - Arbeidssøkere.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal – telefon: 976 345 80 eller e-post: sigmund.haugedal@nav.no