Fortsatt godt arbeidsmarked i Akershus

I februar er det registrert 6 760 helt ledige i Akershus, 2,1 prosent av arbeidsstyrken, en liten økning med 139 helt ledige fra februar i fjor, da ledigheten var på 2 prosent. Landet som helhet har en ledighet på 2,5 prosent i februar 2019.

– Det er fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft i Akershus og vi ser at mange arbeidsgivere søker etter sommervikarer nå, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Flere arbeidsledige i Østfold

I februar er det registrert 4 489 helt ledige østfoldinger, 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 229 helt ledige fra februar i fjor, da ledigheten var på 3 prosent.

– Vi ønsker oss flest mulig ut i arbeid. Det er viktig å benytte alle kanaler for å skaffe seg arbeid, som eget nettverk, sosiale medier, i tillegg til de utlyste stillingene som finnes på nav.no, sier Hansen.

Ungdomsledigheten

I Akershus er det 1 677 helt ledige under 30 år, 2,5 prosent av arbeidsstyrken. 710 arbeidssøkere i denne gruppen deltok på tiltak i februar. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 2 354 personer.

Det er 1 416 helt ledige under 30 år i februar i Østfold, 4,4 prosent av arbeidsstyrken. 462 arbeidssøkere under 30 år deltok på tiltak i februar. Bruttoledigheten for unge under 30 år tilsvarer 5,8 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 1 878 personer.De største kommuneneBlant kommuner i Akershus med mer enn 30 000 innbyggere, er ledigheten i Ullensaker på 3,1 prosent av arbeidsstyrken, Skedsmo 2,6 prosent, Lørenskog 2,2 prosent og Ski 2 prosent.

Blant Østfolds kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Sarpsborg på 3,7 prosent, fulgt av Fredrikstad på 3,5 prosent og Halden og Moss på 3,4 prosent.Ledige stillinger - søk sommerjobb nå!Det er tid for å søke sommerjobber allerede nå. På nav.no kan man nå finne 480 ledige stillinger samlet i begge fylkene ved å bruke søkeord som «ferie» eller «sommer».

Det er lyst ut 6 064 nye ledige stillinger i Østfold og Akershus i februar. Dette er 207 flere stillinger enn i februar i fjor, da det ble lyst ut 5 857 ledige stillinger. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 1 486 stillinger og undervisning med 670 stillinger. 

Spesielle forhold, brudd i statistikken fra og med november 2018

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er nå mindre omfattende og fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken. Dette gir en økning i antallet helt ledige som ellers ikke ville vært der, og følgelig ett brudd i statistikken. NAV anslår at det på landsbasis var det registrert omkring 4 000 flere helt ledige i januar 2019 enn det ville ha vært uten den nye registreringsløsningen. Les mer på nav.no/NAV og samfunn/Hovedtall om arbeidsmarkedet/Relatert informasjon/ om statistikken - Arbeidssøkere.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal, mobil: 976 34 580.