Av arbeidssøkerne er 27 418 personer helt ledige, noe som utgjør 7,3 prosent av arbeidsstyrken. 22 165 personer er delvis ledige, noe som utgjør 5,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en solid nedgang i antallet helt ledige, men en stor økning i antallet delvis ledige. Andelen permitterte er 8 prosent av arbeidsstyrken. 

I landet totalt er det nå registrert 355 416 arbeidssøkere, noe som utgjør 12,5 prosent av arbeidsstyrken. 181 469 av disse er helt ledige, som er en andel på 6,4 prosent.

– Vi ser ut til å ha nådd ledighetstoppen i Øst-Viken. Vi tror ledigheten kommer til å fortsette å falle de kommende ukene etter hvert som lettelsene i smitteverntiltakene nå myknes ytterligere opp. Samtidig gir lav oljepris og lav aktivitet i mange bransjer fortsatt mange permitteringer og risiko for oppsigelser, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken. 

Les hele pressemeldingen (pdf) Infografikk over arbeidsmarkedet i Øst-Viken (jpg) For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal, mobil 976 34 580.