– Ledigheten er fortsatt lav i Akershus, men vi ser at det er flere ledige nå enn juni i fjor. Noe av forklaringen er at det i år er flere unge som har meldt seg ledig og at NAV i november endret til ny registreringsløsning som gjør at arbeidssøkere kommer raskere inn i statistikken enn tidligere, sier fungerende direktør i NAV Øst-Viken, Lise Westly.

2,9 prosent ledige i Østfold

I juni er det registrert 4 262 helt ledige østfoldinger, 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 547 helt ledige fra juni i fjor, da ledigheten var på 2,6 prosent.

– Østfold har lenge hatt høyere ledighet enn landsgjennomsnittet. Denne økningen dreier seg hovedsakelig om de som har vært arbeidsledig i over seks måneder, sier Westly.

Direktøren minner om at det er viktig å benytte seg av flere kanaler for å skaffe seg jobb, for eksempel NAV sin egen stillingsportal, arbeidsplassen.no, i tillegg sosiale medier og eget nettverk og bekjentskapskrets.

Ungdomsledigheten

Det er nå 1 469 helt ledige under 30 år i Akershus, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg deltar 629 arbeidssøkere under 30 år på tiltak. Ungdomsledigheten økte med 210 personer fra juni 2018 til juni 2019, fordelt på 148 flere unge helt ledige og 62 flere unge arbeidssøkere på tiltak.

I Østfold er det 1 246 helt ledige under 30 år, noe som utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning med 168 helt ledige fra samme tid i fjor. 329 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak, en økning med 17 tiltaksdeltakere fra juni 2018.

Det er vanlig at flere melder seg arbeidsledige ved skoleslutt. Den nye registreringsløsningen gjør at arbeidssøkere kommer tidligere inn i statistikken helt ledige, noe som kan forklare økningen fra i fjor.

Ledigheten i de største kommunene

Blant kommunene i Akershus med mer enn 25 000 innbyggere, er ledigheten i Ullensaker på 2,6 prosent, Skedsmo på 2,1 prosent, Lørenskog på 2,1 prosent, Oppegård på 2 prosent og Ski på 1,8 prosent.

Blant Østfolds kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Moss på 3,5 prosent, Askim på 3,4 prosent, Sarpsborg på 3,3 prosent, Fredrikstad 3,2 prosent, Halden og Eidsberg på 3,1 prosent og Rygge på 2,4 prosent.

Ledige stillinger

Det er lyst ut 4 538 nye ledige stillinger i Østfold og Akershus i juni. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 863 stillinger og bygg og anlegg med 550 ledige stillinger.

Brudd i statistikken fra og med november 2018

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken. Dette har medført et brudd i statistikken på registrert ledighet. Effekten av bruddet estimeres til å utgjøre 6 prosent flere helt ledige på landsbasis enn det hadde vært uten den nye registreringsløsningen. Les mer på nav.no/NAV og samfunn/Hovedtall om arbeidsmarkedet/Relatert informasjon/ om statistikken - Arbeidssøkere.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal – telefon: 976 345 80 eller e-post: sigmund.haugedal@nav.no