Gode muligheter for jobb i Akershus

I september er det registrert 6 463 helt ledige i Akershus, 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er 23 færre ledige sammenlignet med september 2018.

Korttidsledigheten har økt, hovedsakelig blant de som har vært arbeidsledige mindre enn en måned. Hittil i år er det flere nyregistrerte ledige ved NAV i Akershus de første ni månedene mot tilsvarende periode i fjor. Langtidsledigheten (seks måneder eller mer) har gått ned.

–Vi ser samtidig at det er mange utlyste stillinger og dermed jobbmuligheter for de som trenger å skaffe seg et arbeid relativt raskt, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Arbeidsledigheten stiger i Østfold

I september er det registrert 4 372 helt ledige østfoldinger, 3 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 412 helt ledige fra september i fjor.

– Færre deltakere på arbeidsmarkedstiltak i september i år bidro til noen flere ledige. I tillegg har tilgangen på nye registrerte arbeidsledige vært større hittil i år sammenlignet med samme tid i fjor. Både kort- og langtidsledigheten har økt fra september 2018 til september 2019, men størst økning er det blant dem som har vært arbeidsledige i seks måneder eller mer, sier Hansen.

Ledigheten i de største kommunene

Blant Akershus-kommunene med mer enn 25 000 innbyggere er ledigheten i Ullensaker på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, Skedsmo på 2,1 prosent, Ski på 2,1 prosent, Lørenskog på 1,9 prosent og Oppegård på 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

Blant de største kommunene i Østfold er ledigheten i Askim og Halden på henholdsvis 3,1 og 3,4 prosent, Sarpsborg på 3,4 prosent, Fredrikstad og Moss på henholdsvis på 3,2 og 3,3 prosent, Eidsberg på 3,1 prosent og Rygge på 2,4 prosent.

Mange ledige stillinger i Østfold og Akershus

Det er lyst ut 4 832 nye ledige stillinger i Østfold og Akershus i september. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 938 stillinger, ingeniør og ikt-fag med 640 ledige stillinger og butikk- og salgsarbeid med 639 ledige stillinger. Det er lyst ut flere stillinger hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det søkes særlig etter folk innen butikkarbeid, omsorgs- og pleiemedarbeidere og sykepleiere og jordmødre.

– Dette er yrker det kan være vanskelig å finne kvalifiserte søkere til. I NAVs bedriftsundersøkelse melder markedet at det er et sprik mellom tilbudet på arbeidskraft med ønsket kompetanse og virksomhetenes arbeidskraftsbehov, forklarer NAV-direktøren.

I 2018 innførte regjeringen en ny modell for å ta fagbrev mens man står i jobb. Med den nye ordningen kreves det nå kun ett års heltidspraksis i faget før man kan søke om å inngå kontrakt om fagbrev på jobb.

– Det er et godt tiltak for å møte kompetansebehovet i arbeidsmarkedet og øke arbeidsmarkedstilknytningen til den enkelte, sier Hansen.

Fylkeskommunene i Østfold og i Akershus har ansvaret for ordningen. Mer informasjon finnes på fylkeskommunenes hjemmesider.

Brudd i statistikken fra og med november 2018

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken. Dette har medført et brudd i statistikken på registrert ledighet. Effekten av bruddet estimeres til å utgjøre 6 prosent flere helt ledige på landsbasis enn det hadde vært uten den nye registreringsløsningen. Les mer på nav.no/NAV og samfunn/Hovedtall om arbeidsmarkedet/Relatert informasjon/ om statistikken - Arbeidssøkere.

For mer informasjon kontakt Stine Renate Otterbekk, mobil: 456 31 385.