Det utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten har økt med 8,1 prosent, eller 772 personer, sammenlignet med i fjor, da ledigheten var på 2,6 prosent. 

Les hele pressemeldingen for Øst-Viken (pdf)

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Øst-Viken - statistikk (pdf)

Tall for hele landet finner du her.

For mer informasjon, kontakt Sigmund Haugedal, mobil 976 34 580,