Gode jobbmuligheter i Akershus

Det er registrert 6 805 helt ledige i Akershus, 2 prosent av arbeidsstyrken. Det er 104 flere ledige sammenlignet med august i fjor.

Korttidsledigheten har økt, hovedsakelig blant de som har vært arbeidsledige mindre enn en måned. Hittil i år er det flere nyregistrerte ledige ved i Akershus de første åtte månedene mot tilsvarende periode i fjor. Samtidig er langtidsledigheten (seks måneder eller mer) gått ned.

- Vi ser at det er mange utlyste stillinger, og dermed jobbmuligheter for mange, sier Lise Westly, fungerende direktør i NAV Øst-Viken.

Arbeidsledigheten øker i Østfold

I august er det registrert 4 614 helt ledige østfoldinger, 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 441 helt ledige fra august i fjor, da ledigheten var på 2,9 prosent.

Færre deltakere på arbeidsmarkedstiltak i august bidro til at flere ble ledige. I tillegg har tilgangen på nye registrerte arbeidsledige vært større hittil i år sammenlignet med i fjor.

- Både kort- og langtidsledigheten har økt fra august i fjor til august i år. Størst økning er det blant dem som har gått arbeidsledige i mer enn seks måneder, sier Westly.

NAV-direktøren har et råd til østfoldinger som er på jakt etter jobb.

- Dersom man opplever å stå fast i jobbsøkerprosessen, er det mulig å få profesjonell karriereveiledning hos Karrieresenter Østfold i Sarpsborg. Karriereveiledningen er til for alle innbyggerne i Østfold som er 19 år eller eldre, sier Westly.

Ungdomsledigheten

I Akershus er det 1 675 helt ledige under 30 år, 2,5 prosent av arbeidsstyrken. 503 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak i august. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 2 178 personer. Bruttoledigheten økte med 164 personer fra august i fjor til august i år.

Det er 1 378 helt ledige under 30 år i Østfold, 4,2 prosent av arbeidsstyrken, en økning med 84 helt ledige fra i fjor. 241 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak i august i år. Bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i denne gruppen tilsvarer 5 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 1 619 personer. Bruttoledigheten økte med 75 ledige (5 prosent), fra august 2018 til august 2019.

Ledigheten i de største kommunene

Blant kommunene i Akershus med mer enn 25 000 innbyggere, er ledigheten i Ullensaker på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, Skedsmo på 2,3 prosent, Ski på 2,2 prosent, Lørenskog på 2,1 prosent og Oppegård på 2 prosent av arbeidsstyrken.

Blant Østfolds største kommuner er ledigheten i Askim og Halden 3,6 prosent, Sarpsborg på 3,5 prosent, Fredrikstad og Moss på 3,4 prosent, Eidsberg på 3,3 prosent og Rygge på 2,7 prosent.

Ledige stillinger

Det er lyst ut 4 041 nye ledige stillinger i Østfold og Akershus i august. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 774 stillinger og butikk- og salgsarbeid med 484 ledige stillinger.

- Vi ser det er et manglende samsvar mellom arbeidsgivernes kompetansebehov og arbeidssøkernes kvalifikasjoner. Vi anbefaler arbeidssøkere å oppsøke bemanningsbransjen. Her finnes det vikariater som kan gi verdifull arbeidserfaring, og som igjen kan gi nye muligheter for fast stilling på sikt, sier Westly.

Brudd i statistikken fra og med november 2018

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken. Dette har medført et brudd i statistikken på registrert ledighet. Effekten av bruddet estimeres til å utgjøre 6 prosent flere helt ledige på landsbasis enn det hadde vært uten den nye registreringsløsningen. Les mer på nav.no/NAV og samfunn/Hovedtall om arbeidsmarkedet/Relatert informasjon/ om statistikken - Arbeidssøkere.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal – telefon: 976 345 80 eller e-post: sigmund.haugedal@nav.no