I løpet av september ble det 691 nye mottakere av AAP, samtidig som 788 gikk ut av ordningen.

- Hovedgrunnen til at det er flere som går ut av AAP-ordningen enn som kommer til, er endringer i AAP-regelverket. Antallet som ikke lenger mottar AAP er på vei ned, mens antallet nye AAP-mottakere har vært stabil det siste året, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

- Vi har fortsatt ikke har sett den fulle effekten av regelverksendringene, som innebærer at perioden man kan motta AAP har blitt redusert fra 4 til 3 år. 39 prosent av AAP-mottakerne har hatt stønaden i mer enn 2 år, sier Hansen, som minner om at det i regelverksendringen ble innført en 2-årsgrense på hvor lenge du kan få AAP utover ordinær stønadsperiode.

Fordelingen av AAP-mottakere i Østfold og Akershus

I Akershus var det 11 249 personer som mottok AAP i september. Det tilsvarer 2,8 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år. Antallet personer med nedsatt arbeidsevne var 17 236, som er en andel på 4,4 prosent.

I Østfold mottok 6 818 personer AAP i september. Det tilsvarer 3,7 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år. Når det gjelder personer med nedsatt arbeidsevne var antallet 11 957. Det er en andel på 6,4 prosent av befolkningen.

Begge fylker har en høy reduksjon i antallet mottakere av AAP. I Østfold var 1 151 færre AAP-mottakere sammenlignet med september i fjor. Det er en endring på -14,44 prosent. I Akershus var det 975 færre AAP-mottakere. Det er en endring på -7,98 prosent. Det er imidlertid flere som gikk over til sosialhjelp i Østfold i 2018 enn det som var tilfellet for Akershus.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal – telefon: 976 345 80 eller e-post: sigmund.haugedal@nav.no