Hensikten med forsøket er å prøve ut om bruk av opplæringstiltak i sykmeldingsperioden kan få sykmeldte raskere tilbake i arbeid og bidra til å forhindre varig avgang fra arbeidslivet. 

Les mer om kompetansetiltaket (pdf)