Forsøk med kompetansetiltak for sykmeldte i Øst-Viken