Prognose for Øst-Viken: Lavere ledighet de neste to årene

De to neste årene kan vi forvente lavere ledighet i Øst-Viken enn det er nå. Men samtidig vil det bli færre nye jobber, viser ny prognose. Likevel vil spesielt en sektor vil oppleve vekst.

Vi har nå lagt bak oss ett år med koronapandemi, som i sin tur har ført til strenge smitteverntiltak, nedstenging av samfunnet og rekordhøye ledighetstall. Fra å ha en andel helt ledige på 2,7 prosent i Øst-Viken rett før nedstengingen 12. mars i fjor, steg andelen til hele 11,3 prosent ved utgangen av samme måned. I løpet av tre uker hadde altså antallet personer helt uten arbeid gått fra 10 000 til 43 000. 

Hva nå?

I dag er rundt 20 000 personer helt ledige i vår region. Tar vi med de delvis ledige er tallet over 30 000. Vil den høye ledigheten vedvare? Hvilke bransjer kommer til å slite mest, og når vil vi nærme oss en normal hverdag?

Vår prognose for arbeidsmarkedet i 2021/22 kan gi noen svar. Les prognosen som ligger til høyre, under "relatert innhold". 

Fortsatt høy ledighet - etter pandemien 

Pandemien har naturligvis påvirket arbeidsmarkedet i Øst-Viken i stor grad, og konsekvensene er en sterk nedgang i den økonomiske aktiviteten som har resultert i den høyeste arbeidsledigheten siden den annen verdenskrig.

NAV Øst-Vikens prognose for arbeidsmarkedet anslår at det blir færre arbeidsledige i inneværende og neste år, samtidig som det blir færre jobber. 

Direktør i NAV Øst-Viken, Steinar Hansen, sier at vi må forvente både lavere ledighet og lavere sysselsetting i Øst-Viken i 2021 og 2022.  

- Det betyr at ledigheten fortsatt vil være høy, men synke i forhold til dagens nivå. Samtidig vil etterspørselen etter arbeidskraft synke, sier Hansen.

20 000 vil være helt og delvis ledige i 2021

Prognosen viser at en gjennomsnittsandel på 8,9 prosent var helt og delvis ledige i 2020, sammenlignet med 3,4 prosent i 2019. I 2021 estimeres andelen helt og delvis ledige å ligge på 5,3 prosent, mens den vil synke til 4 prosent i 2022.  

Målt i antall vil det si at omkring 20 000 personer være helt og delvis ledige i 2021 og 15 000 i 2022. Til sammenligning var tallet 12 000 personer i 2019 og 34 000 i 2020. 

Størst behov innenfor helse

Det er innfor helse- og sosialsektoren det vil bli størst behov for arbeidskraft framover. Her estimeres det en økning på minst 1200 sysselsatte ved utgangen av 2022.  

Størst økning i antall sysselsatte innen utgangen av 2022 forventes innen disse næringene: 

  • Helse- og sosialtjenester 
  • Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 
  • Forretningsmessig tjenesteyting 
  • Teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift 

Se her for klassifikasjoner (SSB.no)  

Yrkesgrupper innen reiseliv og transport, bygg- og anleggsvirksomhet, samt serviceyrker, vil legge seg på et noe høyere ledighetsnivå enn tidligere.

Den nye normalen

Denne forventede situasjonen i arbeidsmarkedet kan betegnes som "den nye normalen" - med høyere ledighet og lavere sysselsetting enn før koronakrisen inntraff i mars 2020. Prognosen er altså basert på at koronakrisen tar slutt og smittevernstiltakene blir opphevet.

Den mest optimistiske prognosen viser til en periode på minst 3-6 måneder etter at pandemien er over før vi når «den nye normalen». Et mer nøkternt anslag innebærer en nedgang som fortsetter ut 2022.

Du kan dykke ned i rapporten for flere detaljer om blant annet hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg innenfor de fire markedsområdene i Øst-Viken. 

Fakta

NAV Øst-Viken

NAV-regionen Øst-Viken ble etablert 1. januar 2019. Den består av de tidligere fylkene Østfold og Akershus, med unntak av kommunene Asker og Bærum.

Kommuner i NAV-regionen Øst-Viken - grafikk (jpg)