I en situasjon som denne er det viktig at alle som er registrert som arbeidssøkere hos NAV, benytter seg av de digitale tjenestene. På Ditt NAV på nav.no kan du sende beskjeder og få svar.

På disse sidene finner du nyttig informasjon

Dagpenger når du er permittert

Samleside på nav.no i forbindelse med koronavirus.

Trenger din bedrift bistand?

Permitteringer - informasjon til arbeidsgivere

NAV i Øst-Viken har markedskontakter som kan bistå din bedrift med informasjon om nedbemanning/permittering.