Publikumsmottaket ved NAV Rygge legges ned fra og med 2. desember.