Resultatene var følgende :

• 53% oppga at de jobbet i en virksomhet med over 8 % sykefravær.• 63% svarte JA/TJA på om de kjente til kolleger eller medarbeidere som innimellom måtte ta seg en kortere eller lengre fraværsperiode for å holde koken.• 58% svarte JA/TJA på at når de er misfornøyde med noe på jobben, tar de det heller opp i lunsjpausen enn på møter.

Og hvilke slutninger drar så vi av denne lettbeinte forskningen?

1. Arbeidsmiljøet har betydning for nærværsprosenten.2. En godt organisert arbeidsplass fremmer helse3. Arenaer for systematisk medvirkning fra ansatte kan forebygge «kos-med-misnøye»-kultur.

Ta kontakt med oss på Arbeidslivssenteret slik at vi sammen kan se hvordan vi kan bistå dere med dette!