Dersom du ønsker bistand for å finne arbeid, kan du gjennom våre kurstilbud heve kompetansen din og forbedre mulighetene dine for å nå dette målet. Du kan lese mer om de ulike kursene i informasjonsarkene under.

Tilbud om kurs eller tiltak vil være et resultat av ditt NAV-kontors vurdering av ditt behov. Noen av tilbudene er forbeholdt personer med spesielle behov. 

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor hvis du er interessert i noen av kursene.  

Arbeidsmarkedskurs og jobbklubber

Arbeidsmarkedskurs og karriereveiledning for deltakere fra Akershus

Arbeidsmarkedskurs og jobbklubber for deltakere fra Østfold

Avklaring

Avklaring 

Avklaring for døve og hørselshemmede

Oppfølging

Oppfølging

Oppfølging for døve og hørselshemmede

Oppfølging for synshemmede

Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering

Det tas forbehold om eventuelle endringer i kurstilbudet.