Yrkessjåføropplæring er åpent for deltakere fra hele Øst-Viken. Kurset avholdes i Oslo for deltakere fra Akershus, og i Sarpsborg for deltakere fra Østfold. 

Yrkessjåføropplæring gir teoretisk og praktisk kjøreopplæring i gruppe for kl. C og kl. CE, og komprimert grunnutdanning for yrkessjåfører (YSK). Kursarrangøren jobber i samarbeid med Norsk Lastebileierforbund (NLF) for å sikre relevant praksisplass og formidling til ordinært lønnet arbeid etter endt kurs. 

NAV har også individuelle opplæringstiltak innen yrkessjåføropplæring for ulike varianter av tungbilsertifikater og/ eller YSK eller ADR. Dette kan være kl. C1, kl. C, kl. CE, kl. D1 eller kl. D, samt ulike varianter av yrkessjåførkurs eller ADR-kurs. Du bør ha en relevant jobb i sikte og/ eller hospitere innen aktuell bransje før opplæringen.

Du må

  • ha dokumentert gyldig, norsk førerkort klasse B,og du bør ha erfaring som bilfører i Norge
  • ha fylt 21 år ved kursstart. Alderskravet gjelder ikke hvis du er læring i faget Service og samferdsel.
  • tilfredsstille alle krav som gjelder for å kunne gå opp til førerprøve, inkludert krav til alder, vandel og helse
  • ha helseattest som ikke er eldre enn 3 måneder
  • ha tilstrekkelige norskkunnskaper til å tilegne deg den teoretiske og muntlige opplæringen,og kunne bestå prøvene på norsk.

Hvis du har dysleksi eller andre behov for tilrettelegging under teoriprøven, må du ha dokumentasjon på dette (fra PPT eller lignende). Du må levere slik dokumentasjon til trafikkskolen snarest etter opptak. Kurset egner seg ikke hvis du er tallblind eller har spesifikke lærevansker i matematikk.

Før kursoppstart er det speedintervjuer med NLF, aktuelle arbeidsgivere og en test fra tiltaksarrangøren. De som velges ut får mulighet til å starte opp på yrkessjåføropplæringen.

Du får full kjøreopplæring for den typen sertifikat som du har behov for. I tillegg får du komprimert grunnutdanning for yrkessjåfører (YSK), som er obligatorisk for å kunne arbeide som yrkessjåfør. Antall kjøretimer tilpasses etter behovet ditt. Du vil få inntil 2 forsøk på å bestå nødvendige prøver. Det er gode tilretteleggingsmuligheter i kurset, og aktiv bruk av trafikksikkerhetshall i undervisningen for å erfare viktige tema for yrkessjåførenes helse og sikkerhet i arbeidsdagen. 

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å høre om dette kurset er aktuelt for deg. Hør med NAV-kontoret ditt om aktuelle kursdatoer.