Dette kurset er åpent for deltakere fra Østfold. Kurset er tilgjengelig for å avholdes i Halden, Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og indre Østfold. 

Dette kurset vil gi deg anledning til å få økt ordforråd innenfor en ønsket bransje, samt økt kunnskap om det norske samfunns-og arbeidsliv, enten du søker arbeid eller utdannelse. 

Kurset passer for deg som er minoritetsspråklig, ikke-vestlig og arbeidsledig, med tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne nyttiggjøre deg kurset. Du bør ha et norsknivå som tilsvarer A2 muntlig.

Du vil få innføring i fagbegrepene innenfor den bransjen du søker arbeid i eller utdanning for, dersom dette er innen bransjen renhold, lagerarbeid, salg og service, bygg og anlegg, barnehage og SFO, helse og omsorg eller næringsmiddelindustri. Du får også opplæring i nødvendige datakunnskaper for å kunne finne ledige stillinger, skrive jobbsøknader og CV. Videre får du anledning til å trene på intervjusituasjoner og på å kontakte mulige arbeidsgivere. 

Kurset går over 18 uker. De første 6 ukene er klasseromsundervisning, mens de påfølgende 12 ukene vil foregå på en arbeidsplass innenfor ønsket bransje.

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å høre om dette kurset er aktuelt for deg. Hør med NAV-kontoret ditt om aktuelle kursdatoer.