Kurset er åpent for deltakere fra Østfold. Det avholdes i Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg og indre Østfold. Kurset har kontinuerlig inntak.

Du får bistand til å legge en plan og utføre aktiviteter som leder deg ut i jobb eller utdanning, eller nærmere en jobb eller utdanning.

Aktiviteter i kurset kan være

  • kartlegging og bevisstgjøring av egne ferdigheter, kompetanser og mål
  • opplæring i arbeidslivet og arbeidsmarkedet
  • opplæring i jobbsøk
  • informasjon om utdanningsmuligheter og ulike utdanningsordninger
  • veiledning i helse, trening, sosiale ferdigheter og privatøkonomi
  • utprøving og opplæring i reelle arbeidssituasjoner på en arbeidsplass

Aktivitetene i tiltaket skal tilpasses ditt behov. Kurset varer i inntil 8 uker og tilpasses individuelt.

Alle får en plan om videre aktivitet og eventuelt videre tiltak som vil hjelpe deg nærmere selvforsørgelse.

Du får økt jobbsøkerkompetanse og erfaring fra yrkeslivet. Det gis mulighet for kompetansehevende kurs.

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å høre om Tiltak på timen er aktuelt for deg.