Dette kurset er åpent for deltakere fra Akershus. Kurset avholdes i Ski for deltakere fra Follo, og i Lillestrøm for deltakere fra Romerike. 

Tiltaket passer for deg som har et norsk språknivå i spennet fra under A1 til B2. I tiltaket får du en kartlegging av hvilket nivå du er på i norsk språk. Du får en rapport som kan benyttes i videre oppfølging hos NAV.

Hvis språknivået ditt er for lavt til at du kan få jobb eller delta i NAV-tiltak, kan du søkes videre til kvalifisering. Kvalifiseringsdelen skal heve det norskspråklige nivået ditt, styrke de grunnleggende ferdighetene dine og forberede deg til å delta i arbeidslivet eller i NAVs ulike tiltak.  

Språkkartlegging varer i 1 uke.

Hvis du søkes videre til kvalifisering, er du vurdert å ha et norsk språknivå fra A1 til A2. Kvalifisering varer i 12 + 12 uker. Det er opplæring i språk, digitale ferdigheter og regneferdigheter og arbeidslivskompetanse. Det er også jobbsmak, språk- og arbeidstrening i ordinært arbeidsliv i tiltaket. 

Målsettingen er at du kvalifiserer deg for arbeid, eller kommer opp på et språklig nivå som gjør det mulig å kjede videre til mer kompetansehevende tiltak.

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å høre om dette kurset er aktuelt for deg. Hør med NAV-kontoret ditt om aktuelle kursdatoer.