De ulike NAV-kontorene har litt ulike tilbud om norskopplæring for minoritetsspråklige. Varigheten og omfanget av opplæringen vil kunne variere.

Opplæringen er for minoritetsspråklige arbeidssøkere med behov for å lære mer norsk. Enten for å kvalifisere til ledige jobber, for å kunne delta på videre utdanning eller for å kunne delta på andre arbeidsrettede kurs og tiltak.

Tilbudet kan gis til personer uten rett på gratis norskopplæring via introduksjonsordningen. Det kan også gis til personer som har brukt opp denne retten.

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å høre om kurs i norsk er aktuelt for deg. Hør med NAV-kontoret ditt om aktuelle kursdatoer.