Dette kurset er åpent for deltakere fra hele Øst-Viken. Kurset avholdes i Lillestrøm og Jessheim, Ski, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Askim 

Målet med kurset er at du lærer mer om å søke jobb, og at du kommer i jobb. Kurset passer for deg som er klar for og motivert for jobb. Du må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å kunne nyttiggjøre deg av undervisningen. I tillegg må du beherske grunnleggende IT i form av tekstbehandling, bruk av internett, og e-post. 

Kurset inneholder karriereveiledning individuelt og i gruppe. Du får kartlagt kompetansen din, og du får grundig opplæring i jobbsøkerprosessen.

Sammen med kursleverandøren skal du utarbeide en individuell handlingsplan mot jobb. Kurset organiseres med teori, praktiske oppgaver og øvelser, erfaringsutveksling, egenaktivitet, individuell veiledning og oppfølging.

I hele kursperioden vil det være særlig fokus på rekruttering og samarbeid med arbeidsgivere. Kurset er fleksibelt og gir muligheter for individuelle tilpasninger i gjennomføringen.  

Kurset varer i 6 uker.

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å høre om kurset er aktuelt for deg. Hør med NAV-kontoret ditt om aktuelle kursdatoer.