Kurset er åpent for deltakere fra hele Øst-Viken. Det avholdes i Lillestrøm, Jessheim, Askim, Ski, Moss, Fredrikstad, Halden og Sarpsborg. 

Du får bistand til å utvikle en individuell og helhetlig plan mot arbeid eller utdanning. Du får veiledning om ulike yrkesvalg og krav sett opp mot dine egenskaper, ønsker og kompetanse. Du får også anledning til å erfare yrkeslivet på en arbeidsplass, enten du ønsker å utdanne deg for et bestemt yrke, eller forsøke å skaffe arbeid direkte.

Gjennom løsningsfokusert veiledning, individuell oppfølging og helhetlig kartlegging får du styrket dine sjanser til å fullføre utdanning eller komme i jobb. Du får også hjelp til å søke skoler og eventuelle utdanningslån eller utdanningsstipend.

Alle deltakere vil få en plan over hva som skal til og eventuelle fag som mangler for å få fullført en utdanning. I tillegg får du opplæring i ulike jobbsøkeraktiviteter som å skrive søknad, CV og kontakte mulige arbeidsgivere. Det arrangeres også ulike motivasjonsaktiviteter, bedriftsbesøk og foredrag av eksterne foredragsholdere.I teoriperioden vil du få et individuelt tilpasset faglig innhold. Det vil være en kombinasjon av undervisning og aktiviteter i gruppe, individuell veiledning og egenarbeid. I praksisperioden foregår den individuelle oppfølgingen på arbeidsplassen og i tett samarbeid med arbeidsgiver. 

Tiltaket varer inntil 16 uker, med 4 uker teori og 12 ukers arbeidspraksis med tett individuell oppfølging. I teoridelen er det et fleksibelt heltidstilbud mandag–fredag, kl. 09.00-15.00. I praksisperioden følger en normal arbeidstid, med mulighet for tilrettelegging på praksisstedet.

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å høre om kurset er aktuelt for deg. Hør med NAV-kontoret ditt om aktuelle kursdatoer.