Kurs i helse og omsorg er åpent for deltakere fra Akershus, og avholdes i Oslo.

Kurset er for arbeidssøkere som ønsker å arbeide innen helse- og omsorgssektoren. Du må vise at du er motivert for å arbeide innen helse og omsorg, og at du egner deg til denne type arbeid. Du må også ha en helse som er god nok til å kunne stå i jobb. Dette kurset forutsetter gode norskkunnskaper, da det ikke gis norskundervisning i teoridelen.

Det undervises blant annet i disse temaene:

  • helse og omsorg i praksis (yrkesutøving)
  • kommunikasjon og samhandling
  • anatomi og fysiologi
  • ergonomi
  • sykdomslære og behandling, samt hygiene, smitte og legemiddelhåndtering
  • livsstil, ernæring og fysisk aktivitet
  • brukerrettigheter, regelverk, taushetsplikt og personvern
  • relevant teknologi og krav til skriftlig dokumentasjon

Kurset er på 28 uker totalt, 12 uker teori og inntil 16 uker arbeidstrening på et arbeidssted.

Kurset kan lede fram til vikariater eller midlertidige stillinger i bransjen. For å få fast jobb kreves vanligvis formell utdanning og autorisasjon. Kurset skal gi grunnlag for å utdanne seg videre innenfor helse og omsorg, for eksempel til helsefagarbeider. Det blir informert om de muligheter som finnes.

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å høre om dette kurset er aktuelt for deg. Hør med NAV-kontoret ditt om aktuelle kursdatoer.