Helse og omsorg

  • helse og omsorg i praksis (yrkesutøving)
  • kommunikasjon og samhandling
  • anatomi og fysiologi
  • ergonomi
  • sykdomslære og behandling, samt hygiene, smitte og legemiddelhåndtering
  • livsstil, ernæring og fysisk aktivitet
  • brukerrettigheter, regelverk, taushetsplikt og personvern
  • relevant teknologi og krav til skriftlig dokumentasjon