Tiltaket arbeidsrettet rehabilitering er tilgjengelig for deltakere fra hele Øst-Viken, og har kontinuerlig inntak.

Tiltaket kan være aktuelt for deg som er sykmeldt eller har fått arbeidsevnen din nedsatt slik at du hindres i å skaffe deg eller beholde inntektsgivende arbeid.

Tiltaket blir tilpasset behovet ditt ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet, og kan blant annet inneholde

  • motivasjons-og mestringsaktiviteter
  • individuelt treningsopplegg med veiledning
  • livsstilsveiledning
  • kontakt med arbeidslivet

Hvis du allerede er i et arbeidsforhold, for eksempel hvis du er sykmeldt, skal rehabiliteringen foregå i tilknytning til jobben din. Dersom det viser seg at det ikke er aktuelt med tilbakeføring til nåværende arbeidsforhold, må rehabiliteringen bli gitt med sikte på overgang til annet arbeid. Før du starter opp i tiltaket må NAV ha fått en oppfølgingsplan, der arbeidsgiveren din dokumenterer at bedriftsinterne tiltak er forsøkt eller vurdert, men ikke mulig å gjennomføre.  

Hvis du ikke har et arbeidsforhold, vil arbeidsrettet rehabilitering skje hos en tiltaksarrangør eller på en ordinær arbeidsplass med bistand fra en tiltaksarrangør. Du vil få veiledning og hjelp til å kartlegge hvilke muligheter du har til å skaffe et arbeid som passer for deg.

Arbeidsrettet rehabilitering varer som hovedregel i inntil 6 uker, men vil kunne forlenges etter behov til maksimalt 12 uker.

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å høre om arbeidsrettet rehabilitering er aktuelt for deg.