Oppdatert 24. mars 2020:

Ledigheten i Oslo økte fra ca. 25 000 personer i forrige uke til i underkant av 50 000 personer i uke 13. En stor del av de nye ledige kom innen reiseliv og transportnæringen, men ledigheten økte også mye innen butikk- og salgsarbeid og blant ledere. Andelen arbeidsledige i Oslo er nå på 12,7 prosent, det høyeste på svært lang tid. (Oslo er nå fylket med høyeste ledighet).

Sammenlignet med den månedlige publiseringen av statistikk med hovedtall om arbeidsmarkedet, vil denne statistikken kun inneholde noen hovedtall. I denne statistikken er det heller ikke gjort sesongjusteringer.