Helt og delvis ledige i Oslo

Oppdatert 17. november 2020:

34 555 personer i Oslo er registrert som helt ledige eller delvis ledige. Det er en økning på 2 422 personer siste uken

Sammenlignet med den månedlige publiseringen av statistikk med hovedtall om arbeidsmarkedet, vil denne statistikken kun inneholde noen hovedtall. I denne statistikken er det heller ikke gjort sesongjusteringer.

Permitterte i Oslo

Oppdatert 17. november 2020:

Av de 34 555 helt og delvis ledige er 14 162 permitterte i Oslo, noe som tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 1 973 personer sammenlignet med forrige uke. 7 620 av de permitterte er registrert som helt ledig, mens 6 534 av de permitterte er registrert som delvis ledig.