Oppdatert 11.5.2020  I forrige uke ble det registrert ca. 250 nye sykefraværstilfeller i Oslo relatert til koronaviruset. Tallene viser at fra 9. mars til og med 11. mai er det registrert ca. 8 400 sykefraværstilfeller knyttet til koronaviruset.

Mai:

April:

Mars:

Sykefraværstilfellene i denne publiseringen bør tolkes med varsomhet. Statistikken er ikke å anse som offisiell statistikk fra NAV, men heller indikatorer som kan belyse effekten covid-19 har i samfunnet målt gjennom sykmeldinger fra helsevesenet.