Arbeidsgivere som vurderer å gå til masseoppsigelser eller permitteringer av 10 ansatte eller flere gir varsel om dette til NAV. 

Tall for uke 48:

Det har vært en kraftig nedgang i antall permitteringsvarsler den siste uken. Det gikk ut varsel fra 26 arbeidsgivere om permitteringer, masseoppsigelser eller innskrenkning i arbeidstid, som til sammen vil kunne berøre 92 personer. 60 av disse gjelder permittering uten lønn. Hver tredje av de som er berørt jobber innen overnattings- og restaurantvirksomhet.

Tall for tidligere uker (f.o.m. uke 47)

Om statistikken:

Selv om en arbeidsgiver varsler mulige oppsigelser eller permitteringer, er det ikke sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer. I noen tilfeller kan videre prosess hos arbeidsgiveren resultere i færre eller ingen driftsinnskrenkninger i forhold til varselet. 

Statistikken viser det totale antallet bedrifter som har sendt varsel til NAV i den aktuelle perioden, og hvor mange ansatte som arbeidsgiver tror vil bli berørt – fordelt på oppsigelser og permitteringer. Statistikken viser ikke hvor mange som faktisk kommer til å bli oppsagt eller permittert. 

Statistikken oppdateres inntil videre ukentlig fra 17. november 2020.