NAV Arbeid og helse Oslo

NAV Arbeid og helse Oslo bistår NAV-kontorene i Oslo med rådgivning, veiledning og avklaring av arbeidssøkere.

Senter for jobbmestring er et tilbud til deg som har angst og/eller depresjon, og som ønsker hjelp til å håndtere dette i en jobbsammenheng.

EURES-tjenester i NAV Oslo

EURES-tjenester i NAV Oslo hjelper arbeidsgivere med å finne arbeidskraft innenfor EU/EØS-landene.

Andre tilbud

Arbeid og psykisk helse. NAV har en rekke tilbud og tiltak for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer og som sliter i forhold til arbeidslivet.

Sosiale tjenester i NAV-kontoret