"Vi inkluderer!"

  • Redusere arbeidsgivers risiko ved inkludering gjennom å bruke NAVs tiltak og virkemidler for tilrettelegging, oppfølging og kvalifisering på arbeidsplassen.
  • Gi virksomheter økt kunnskap om tilretteleggings- og inkluderingsmuligheter. 
  • Øke NAV-kontorenes og NAVs tiltaksleverandørers kunnskap om arbeidslivet og arbeidsgivers behov ved inkludering, både i offentlige og private virksomheter.
  • Gi mer helhetlige og koordinerte tjenester fra NAV-kontorene og NAVs tiltaksleverandører til arbeidsgivere. 
  • Samle tre tiltaksarrangører og tre NAV-kontor for å dele erfaringer og utforske muligheter for tettere samarbeid rundt arbeidsgivere til det beste for våre kandidater