Gjennom "Vi inkluderer!" kan NAV bistå bedrifter som ønsker å være med i inkluderingsdugnaden, med mål om ordinært arbeid.

"Vi inkluderer!" er lønnsomt for alle: Arbeidsgiverne får arbeidskraft de har behov for, folk som ikke ligger øverst i søkerbunken får sjansen til varig jobb, og NAV får nødvendig drahjelp i arbeidet med å hjelpe personer med bistandsbehov ut i jobb.

Arbeidsgiverne har jobbene - NAV har kandidatene og virkemidlene. Hensikten med "Vi inkluderer" er at flere med nedsatt funksjonsevne, "hull i CV-en", innvandrere utenfor Europa, unge som ikke har fullført videregående skole skal komme inn i arbeidslivet. Unge under 30 år er særlig prioritert.

Prosjektet tar utgangspunkt i virksomhetenes behov for rekruttering og finner kandidater som matcher virksomhetens behov. I tillegg vil man bruke NAVs virkemidler målrettet for å bidra til at folk kommer i jobb.

Dette kan innebære tilrettelegging på arbeidsplassen. Det kan også bety oppfølging og kvalifisering av den aktuelle kandidaten eller for grupper av kandidater. Virksomhetene som deltar i prosjektet vil få egen kontaktperson som følger dem over tid.

I Oslo ønsker prosjektet blant annet å:

  • Redusere arbeidsgivers risiko ved inkludering gjennom å bruke NAVs tiltak og virkemidler for tilrettelegging, oppfølging og kvalifisering på arbeidsplassen.
  • Gi virksomheter økt kunnskap om tilretteleggings- og inkluderingsmuligheter. 
  • Øke NAV-kontorenes og NAVs tiltaksleverandørers kunnskap om arbeidslivet og arbeidsgivers behov ved inkludering, både i offentlige og private virksomheter.
  • Gi mer helhetlige og koordinerte tjenester fra NAV-kontorene og NAVs tiltaksleverandører til arbeidsgivere. 
  • Samle tre tiltaksarrangører og tre NAV-kontor for å dele erfaringer og utforske muligheter for tettere samarbeid rundt arbeidsgivere til det beste for våre kandidater

Bygger videre på det som fungerer

Vi inkluderer! bygger på erfaringer fra ulike inkluderingsprogrammer om hva som virker: Arbeidsgivere må oppleve redusert risiko for å tørre å ta sjansen på å ansette personer som ellers ville hatt utfordringer med å komme i arbeid. «Vi inkluderer» bygger på metodikk og erfaringer fra blant annet Ringer i Vannet, Springbrett, Loop og Menn i helse og NAVs erfaringer med utvidet oppfølging.

Pilotprosjektet startet på nyåret 2019 og varer i tre år. Målet er å utvikle metodikk som kan brukes systematisk over hele landet og bidra til at flere som står utenfor arbeidslivet kommer i jobb.

I prosjektet deltar arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, Spekter og KS og arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio. Prosjektet ledes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.