I Januar 2019 inngikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet og NAV Oslo ved NAV St. Hanshaugen et samarbeid om bistand til statlige virksomheter i Oslo.

Staten som arbeidsgiver har krav om at 5 prosent av ansettelser i faste stillinger skal være blant personer med såkalt hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne, i tråd med regjeringens inkluderingsdugnad.

Det er som et virkemiddel her at NAV Oslo skal prøve ut det nye samarbeidet med de statlige virksomhetene i Oslo.

Hva innebærer det samarbeidet i Oslo?

Det er laget retningslinjer som beskriver det nye samarbeidet, hva NAV St. Hanshaugen kan bistå med og hvordan statlige arbeidsgiverne i Oslo kan gå frem. 

Samarbeidet åpner for at NAV St. Hanshaugen for eksempel kan hjelpe statlige arbeidsgivere å rekruttere ved å finne aktuelle kandidater blant NAV Oslos brukere som er i målgruppen for inkluderingsdugnaden.

NAV St. Hanshaugen er bindeleddet ut mot de andre NAV-kontorene i Oslo.

– Det er bare å komme med de statlige jobbene, vi har mange kandidater å ta av. Det er ofte ikke så mye som skal til av tilrettelegging før både arbeidsgiver og den det gjelder er fornøyd, oppfordrer John Markant, som leder markedsarbeidet i NAV Oslo. 

Mer om samarbeidet og NAV St. Hanshaugens rolle finner du på Difis Arbeidsgiverportal