NAV-kontorene i Oslo gir veiledning og oppfølging til alle som har behov for bistand med å komme i jobb, uavhengig av årsak. Dersom du har spørsmål knyttet til dine behov eller din sak - ta kontakt med NAV-kontoret i din bydel.

Du kan også se oversikt over fagressurs innen arbeid og psykisk helse fordelt på NAV-kontor i Oslo: 

NAV-kontorene samarbeider tett med arbeidsgivere i Oslo. Kontorene kan også benytte ulike kurs- og aktivitetstilbud som hjelper folk nærmere arbeid (se oversikt under relaterte lenker). Hva som er den beste hjelpen avklares ut fra den enkeltes behov. 

NAV-kontorene samarbeider også tett med andre enheter i NAV som har spesialkompetanse innenfor tiltak, inkludering og psykisk helse. Dette er NAV Arbeidslivssenter Oslo, NAV Arbeid og helse Oslo, NAV Tiltak Oslo samt NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

Senter for jobbmestring er et tilbud i NAV Oslo til deg som har angst og/eller depresjon, og som ønsker hjelp til å håndtere dette i en jobbsammenheng.

Kontorene samarbeider ved behov også med helse- og utdanningsinstitusjoner. 

For andre spørsmål ta kontakt med kontaktperson i NAV Oslo (fylket).