Arbeidsgiver har meldeplikt til NAV ved, permitteringer uten lønn, masseoppsigelser og innskrenkinger i arbeidstiden, dersom dette rammer mer enn 10 arbeidstakere. 

NAV-kontoret i den bydelen som virksomheten ligger i, vil ta kontakt med virksomheten for å avklare behov for bistand fra NAV i forbindelse med informasjon, veiledning og oppfølging for både virksomheten og de som står i fare for å miste jobben.

Du kan også benytte skjemaet dersom det er færre enn 10 berørte arbeidstakere i din bedrift, om du ønsker det.