Langtidsfraværet synker

– Sammenlignet med samme kvartal i 2018, har sykefraværstilfellene som varer over åtte uker gått ned. Dette er positivt med tanke på at langvarig sykefravær øker risikoen for å ikke komme tilbake i jobb, helt eller delvis, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Høyest sykefravær i Stovner bydel

Innbyggerne i bydelene Søndre Nordstrand og Grorud har høyest legemeldt sykefravær, begge med 6,4 prosent. Deretter følger Stovner med 6,3 prosent. Lavest sykefravær finner vi i bydel St. Hanshaugen med 3,3 prosent, tett fulgt av Nordre Aker og Vestre Aker med 3,4 prosent. Størst økning i legemeldt sykefravær har Frogner med 11 prosent. Størst nedgang har bydel Grünerløkka, hvor sykefraværet nå er nær 4 prosent lavere enn samme periode i 2018.

Sykefraværet fordelt på næringer

Ansatte i helse- og sosialtjenester har det høyeste legemeldte sykefravær med 6,7 prosent. Deretter følger forretningsmessig tjenesteyting med 4,8 prosent samt bygge- og anleggsvirksomhet på 4,5 prosent.

– Bygg- og anleggsvirksomhet er en næring hvor vi har sett en økning i arbeidsledigheten og en nedgang i antall utlyste stillinger. Konjunkturer i arbeidsmarkedet spiller en viktig rolle i sykefraværet og vi følger derfor med på utviklingen i denne næringen, sier Skinnarland. 

Lavest sykefravær finner vi blant annet i næringer som informasjon og kommunikasjon, samt faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting som begge har sykefravær under 3 prosent.

Størst økning for menn

Fraværet for menn økte mest med 4,5 prosent, mens den for kvinner økte med 2,7 prosent. Sykefraværet gikk opp i alle aldersgrupper bortsett fra aldersgruppen 65-69 år.

Sykefraværet for kvinner er en del høyere enn for menn. I siste kvartal i fjor var sykefraværet for kvinner på 5,6 prosent, mens det for menn var på 3,2 prosent.

Muskel og skjelettlidelser vanligste årsak til sykmelding

Sykdommer i luftveiene er den vanligste diagnosen i Oslo (21,7 prosent), tett fulgt av muskel-/skjelettlidelser (21,5 prosent). De to diagnosene sto for over 40 prosent av sykefraværstilfellene i 4. kvartal 2019. 

Flere tall om legemeldt sykefravær i Oslo (pdf)

IA-avtalen

IA-avtalen har som mål å redusere det legemeldte sykefraværet med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Fra 2018 til 2019 økte det legemeldte sykefraværet i Oslo med 1,3 prosent fra 2018 til 2019. Sykefraværet økte fra 4,0 prosent i 2018 til 4,1 prosent i 2019. På landsbasis har det legemeldte sykefraværet i samme periode gått opp fra 4,9 til 5,0 prosent i årsgjennomsnitt. Dette innebærer en økning på 1,4 prosent.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.