Svak økning i arbeidsledigheten i Oslo

Ledigheten fordelt på bydelene og utlyste stillinger fordelt på yrkesgrupper. Infografikken finnes også under Relatert informasjon som en pdf.fil.
Ledigheten fordelt på bydelene og utlyste stillinger fordelt på yrkesgrupper. Infografikken finnes også under Relatert informasjon som en pdf.fil.