Stor økning i nye stillinger

Antallet nye ledige stillinger i Oslo har økt betydelig sammenlignet med mars i fjor. I mars ble det registrert nesten 9 400 stillinger på nav.no, en økning på ca. seks prosent per virkedag.

– Selv om ledigheten øker svakt, er det mange arbeidsgivere som skal ansette nye medarbeidere. Dette tyder på at næringslivet i byen ser positivt på utviklingen i tiden fremover, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Det er særlig innenfor tre yrkesgrupper vi ser kraftig økning i antallet stillinger. Blant førskolelærere og barnehage- og skolefritidsassistenter er det i mars i år nesten 400 flere stillinger enn på samme tid i fjor. Blant tradisjonelle yrker innen bygg og anlegg er det en økning i etterspørselen etter tømrere (100 flere stillinger) og elektrikere (151 flere stillinger). Innen varehandelen ser vi en stor økning i antallet stillinger som butikkmedarbeider (156 flere stillinger).

Nedgang i bruttoledigheten

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo gått ned med fem prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er nå på 12 300 personer.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Størst økning blant unge kvinner

Økningen i ledighet har kommet hovedsakelig i aldersgruppene under 25 år og i større grad for kvinner enn menn. For de under 25 år har ledigheten totalt sett gått opp med 28 prosent, mens det for andre aldersgrupper kun er mindre endringer. Det er en stor forskjell i arbeidsledighetsutviklingen blant menn og kvinner. Sammenlignet med mars i fjor har ledigheten gått ned for menn med 1 prosent eller 32 personer, mens antallet helt arbeidsledige kvinner har økt med 6 prosent eller 239 personer.

Store forskjeller mellom bydelene

Den laveste ledigheten finner vi i Nordre Aker 1,6 prosent fulgt av Nordstrand og Vestre Aker med henholdsvis 1,7 og 1,8 prosent. Arbeidsledigheten er høyest i Søndre Nordstrand med 4,3 prosent eller 814 helt ledige. Deretter følger Stovner og Gamle Oslo, begge med 3,6 prosent.

Av Oslos 15 bydeler har kun tre en nedgang i ledigheten. Stovner er den bydelen med størst nedgang i ledigheten. Her har ledigheten gått ned med 10 prosent det siste året. Flere av bydelene i det sentrale og vestlige Oslo har en økning i ledigheten på over 10 prosent. Bydelene Ullern, St. Hanshaugen og Sagene har den størst vekst med 12 prosent, tett fulgt av Nordre Aker med 11 prosent For Søndre Nordstrand er ledigheten uendret.

Flere tall om ledighetsutvikling i Oslo (pdf).

Spesielle forhold – påske

På grunn av påskens plassering i fjor ble statistikk for mars 2018 hentet ut en uke tidligere enn normalt. Statistikken for i år er hentet ut på normal tid. Da ledigheten normalt faller på denne tiden av året, påvirker dette sammenligningen med året før. Isolert sett medfører dette at økning i antall ledige fra mars 2018 til 2019 blir noe mindre enn om statistikken ikke var påvirket av påsken. Dette påvirker også sesongkorrigerte tall. Antall virkedager i mars 2019 er 20, mens det i fjor var 15 virkedager i mars.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.